Restaurointimaalaus MIMOS Oy:n 

 

rakennuspintojen konservoinnin, restauroinnin sekä maalaustöiden erikoisosaaja.

 

Palvelemme asiakkaitamme Etelä-Suomessa.

Pal

Perinteiset pintakäsittelyt ja

rakenneosien restauroinnit

Yritys tarjoaa laadukasta ja ammattitaitoista pintakäsittelyalan palvelua sekä yksityisille että yrityksille.

Myös museokohteet kuuluvat palvelujemme piiriin.

Olemme erikoistuneet työskentelemään perinteisin menetelmin ja perinteisiä materiaaleja käyttäen.

Tämän päivän modernit materiaalit ja maalit ovat meille yhtä tuttuja, kuin perinteisemmätkin.

Perinteisten pintakäsittelyjen ja restaurointien piiriin kuuluvat muun muassa ikkunoiden ja tammiovien kunnostus, tapetointi, paikkakorjaukset sekä maalaustyöt.

Me hallitsemme erilaiset maalaustekniikat ja maalaamme ammattitaitoisesti, vaativaakin restaurointia tarvitsevat kohteet. Toteutamme koristemaalauksia perinteisillä malleilla ja perinteisiä pintakäsittelymenetelmiä käyttäen.

Teemme asiakkaillemme myös puupohjaisten materiaalien pintakäsittelyjä.

Ota yhteyttä

Uudismaalaus

Perinteisten menetelmien ohella yrityksemme tekee myös modernia maalausta nykyaikaisin menetelmin esimerkiksi sabloneja hyödyntäen.

Asiakaskuntamme koostuu sekä yksityisistä että yritysasiakkaista.

Maalauskohteet vaihtelevat pienemmistä seinäpinnan maalauksista aina vaativiin, koko huoneiston käsittäviin maalaustöihin.

Maalaustöiden viimeistelty ja siisti lopputulos on meille erityisen tärkeää. Kohteissa käytämme vain laadukkaita materiaaleja ja

parhaita työmenetelmiä viimeistellyn lopputuloksen aikaan saamiseksi

 

 

Ota yhteyttä

Pintakerrostutkimukset ja dokumentointi

 

Palvelujemme piiriin kuuluvat myös rakennusten pintakerrostutkimukset sekä dokumentointi.

Pintakerrostutkimusten avulla on tarkoitus selvittää rakennuksen alkuperäisiä värisävyjä sekä vanhoja tapettikerroksia.

Tutkimuksen avulla voidaan selvittää myös käytetyt materiaalit.

Pintakerrostutkimus on hyödyllinen, kun on tarkoitus palauttaa esimerkiksi rakennuksen julkisivu alkuperäisen asuunsa materiaalien ja värityksen osalta.

Tutkimus antaa hyvät peruslähtökohdat pintojen ennallistamiseen ja oikean tyylin säilyttämiseen, kun vanhaa rakennusta on tarkoitus peruskorjata.

Ota yhteyttä

Asiantuntijapalvelut

Suoritamme rakennusten pintakerrosten kuntotutkimuksia. Kauttamme saa myös asiantuntevaa korjausneuvontaa sekä erilaisiin pintakäsittelyihin liittyvää neuvontaa.

Kuntotarkastuksen avulla on tarkoitus löytää ongelmakohdat tai varmistaa pintakerrosten tilanne.

Tarkastuksessa syvennytään rakennuksen pintarakenteeseen ja siinä oleviin mahdollisiin ongelmakohtiin.

Jokainen rakennus on erilainen ja yksilöllinen kokonaisuus, johon vaikuttavat muun muassa ympäristö sekä rakennuksen sijainti. Kattavassa ja oikeanlaisessa kuntokartoituksessa on tarkoitus huomioida kaikki pintarakenteen kuntoon vaikuttavat tekijät.

Me tarjoamme asiakkaillemme myös tietoon ja vankkaan kokemukseen perustuvaa korjausneuvontapalvelua. Me jaamme neuvoja rakennusten kunnostustilanteita varten.

Me kerromme asiakkaillemme erilaisista kunnostamistapavaihtoehdoista, normeista ja suosituksista. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaamme toisen asiantuntijan pakeille.

Me seuraamme myös pintakäsittelymateriaalien kehitystä sekä pintakäsittelyssä vallitsevia suuntauksia.

Näin pystymme tarjoamaan asiakkaallemme laadukasta ja ajanmukaista neuvontapalvelua.

Ota yhteyttä